Venedik'in merkezindeki en iyi otelleri rezerve etmek

Özel fiyatlarla konforlu ve güzel odalar

Şartlar ve koşullar

1. Genel

1.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar, San Polo Star SRL (bundan sonra “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.booking-venice.com teklifini kullanımınıza ilişkin sözleşme temelini oluşturur. Sağlayıcı, açık rızaya tabi olarak bu Genel Hüküm ve Koşullardan farklı olan genel hüküm ve koşulları kabul eder. İstediğiniz zaman bu Genel Hüküm ve Koşulların güncel sürümünü bağlantıyı kullanarak sorgulama ve/veya “Kaydet” veya “Yazdır” düğmesini kullanarak bu metni daha fazla işleme seçeneğiniz vardır.

1.2 Sözleşme ortağınız, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Italia), bundan böyle: sağlayıcı olarak anılacak olan San Polo Star SRL şirketidir.

1.3 İrtibat kişisi olarak service@booking-venice.com e-posta adresi mevcuttur.

1.4 Sağlayıcı, bu hüküm ve koşulları nesnel olarak haklı nedenlerle (örn. içtihatlardaki değişiklikler, hukuki durum veya ekonomik nedenlerle) ve makul bir süre içinde değiştirme hakkına sahiptir. Mevcut kullanıcılar bu konuda e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Kullanıcının değişiklik bildiriminde belirtilen süre içerisinde itiraz etmemesi halinde, değişikliğe rıza vermiş sayılacaktır. Bu Genel Hüküm ve Koşullarda yapılması planlanan değişikliğin bildirilmesi, itirazın veya itirazın yapılmamasının son tarihini ve sonuçlarını belirtecektir.

2. Kayıt

2.1 Siteye giriş yaptıktan sonra sağlayıcının teklifinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. 18 yaş ve üzeri tüm İnternet kullanıcıları yararlanabilir.

2.2 Platformun kullanımı genellikle kayıt olmadan mümkündür.

2.3 Sağlayıcı, sunulan otellerin hiçbirinden komisyon almadan hizmetini ücretsiz olarak sunmaktadır.

3. Sözleşmenin kullanılması ve imzalanması

Sağlayıcı, kendisi konaklama hizmetleri sunmadan yalnızca bir fiyat karşılaştırma platformu sağlar.

Kullanıcı, ilgisini çeken bir otel teklifi bulup platform dışındaki bir bağlantıya tıklarsa platformdan ayrılarak ilgili otel sağlayıcının web sitesine giriyor. Bu durumda herhangi bir konaklama sözleşmesi platformumuzla değil, doğrudan ilgili otel sağlayıcısıyla imzalanacaktır.

4. Gizlilik ve Çerez Politikası

Sağlayıcı, kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine uygun olarak kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen sitemizdeki gizlilik politikasına ve çerez politikasına bakınız. .

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Sağlayıcı, kasıtlı veya ağır ihmal durumunda, kasıtlı veya ağır ihmal durumunda, sınırlama olmaksızın, herhangi bir yasal temelde zararlara ilişkin haksız iddialar ve masrafların geri ödenmesi de dahil olmak üzere tüm sözleşmeye bağlı, sözleşme benzeri ve yasal olarak kullanıcıya karşı sorumludur. Bu konuda aksi düzenlenmedikçe ve zorunlu sorumluluktan kaynaklanmadıkça, garanti vaadine dayanarak cana, bedene veya sağlığa ihmalkar zarar verilmesi.

5.2 Sağlayıcının sözleşmeden doğan temel bir yükümlülüğü ihmalkar bir şekilde ihlal etmesi durumunda, önceki paragraf uyarınca sınırsız sorumluluk mevcut olmadığı sürece sorumluluk, sözleşme için tipik olan öngörülebilir hasarla sınırlıdır. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşmenin amacına ulaşmak için sözleşme içeriğinin sağlayıcıya yüklediği, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlayan ve sözleşme ortağının uyumluluğuna düzenli olarak güvenebileceği yükümlülüklerdir. .

5.3 Yukarıdaki sorumluluk düzenlemeleri, sağlayıcının vekil acenteleri ve yasal temsilcilerinin sorumluluğu açısından da geçerlidir.

5.4 Sağlayıcı, portalın sürekli kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini garanti etmez. Özellikle mücbir sebepler, grev, lokavt veya operasyonel aksaklıklar.

5.5 Sağlayıcı, yüksek baskı altında çalışır ve mümkün olduğu kadar objektif ve hatasız veriler sunmak için muazzam teknik çaba harcar. Bununla birlikte, verilerdeki hatalar açıkça göz ardı edilemez. Sağlayıcı, sağlayıcıdan gelen muhtemelen yanlış, nesnel olarak yanlış, sözde doğru veya nesnel olarak doğru olan verilerin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir türde zarardan açıkça sorumlu değildir. 1. ve 2. paragraflarda belirtilen zorunlu sorumluluk durumları etkilenmeden kalır.

6. Mülkiyet beyanı

Bu hizmeti kullanmanın bir parçası olarak veya bunun bir sonucu olarak bu Hüküm ve Koşulları veya diğer geçerli yasaları kusurlu bir şekilde ihlal ederseniz, yasal ücretler tutarındaki yasal savunma masrafları da dahil olmak üzere, sağlayıcıyı ortaya çıkan tüm zararlardan masun tutacaksınız.

7. Erişimin sonlandırılması/engellenmesi
7.1 Bu şart ve koşulları veya kullanım kurallarını ve davranış yükümlülüklerini ihlal etmeniz durumunda, sağlayıcı sizi bildirimde bulunmaksızın platformun bir sonraki kullanımından men etme hakkına sahiptir.
7.2 Sağlayıcı ayrıca, erişiminizin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanıldığının farkına varması halinde, güvenliğiniz için platforma erişiminizi engelleme hakkına da sahiptir.

8. Diğer
8.1 Bu hukuk seçiminin tüketicinin zorunlu tüketici koruma standartlarından mahrum bırakılmasıyla sonuçlanmaması koşuluyla, Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin BM Konvansiyonu hariç olmak üzere İtalya hukuku geçerlidir.
8.2 Herhangi bir anlaşmazlıkta yargı yeri yürürlükteki yasalardan doğar.
8.3 Sağlayıcı ayrıca bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla başka şirketlere devretme hakkına sahiptir.
9. Çevrimiçi uyuşmazlık çözümüne ilişkin bilgiler
Bilgi sağlama yönündeki yasal yükümlülüğümüzün bir parçası olarak sağlayıcı, Avrupa Komisyonu’nun aşağıdaki bağlantıda İnternet üzerinden çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için bir platform sağladığını belirtmek ister: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Bu platform, tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümü için bir irtibat noktası görevi görmektedir. Sağlayıcı, tüketici hakem heyeti önünde bir anlaşmazlık çözüm prosedüründe yer almaya ne istekli ne de yükümlü.