Foglalja le a legjobb szállodákat Velence központjában

Kényelmes és szép szobák akciós áron

Felhasználási feltételek

1. Általános

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek képezik a szerződéses alapot a www.booking-venice.com ajánlatának Ön általi használatához, amelyet a San Polo Star SRL (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltet. A Szolgáltató elismeri a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő általános szerződési feltételeket – kifejezett hozzájárulás esetén. Bármikor lehetősége van rá, hogy lekérdezze a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális verzióját a hivatkozás segítségével, és/vagy a szöveget a „Mentés” vagy a „Nyomtatás” gombbal tovább feldolgozza.

1.2 Az Ön szerződéses partnere a San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Olaszország), a továbbiakban: szolgáltató.

1.3 A service@booking-venice.com e-mail cím elérhető kapcsolattartóként.

1.4 A Szolgáltató jogosult a jelen feltételeket objektíven indokolt okokból (például ítélkezési gyakorlat, jogi helyzet változása vagy gazdasági okok miatt) és ésszerű időn belül megváltoztatni. Erről a meglévő felhasználókat e-mailben értesítjük. Ha a felhasználó a változásbejelentésben meghatározott határidőn belül nem tiltakozik, a változtatáshoz való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek tervezett módosításáról szóló értesítésben fel kell tüntetni a kifogás vagy annak hiánya határidejét és következményeit.

2. Regisztráció

2.1 A szolgáltató ajánlatát az oldalra való belépés után ingyenesen használhatja. Minden 18 éven felüli internethasználó jogosult használni.

2.2 A platform használata általában regisztráció nélkül is lehetséges.

2.3 A szolgáltató díjmentesen kínálja szolgáltatását anélkül, hogy a felajánlott szállodáktól jutalékot kapna.

3. Használat és szerződéskötés

A szolgáltató csak egy ár-összehasonlítási platformot biztosít, anélkül, hogy szállásszolgáltatást kínálna.

Ha a felhasználó talál egy számára érdekes szállodai ajánlatot, és a platformon kívüli hivatkozásra kattint, elhagyja a platformot, és az érintett szállodaszolgáltató webhelyére kerül. Minden szállásszerződést közvetlenül az érintett szállodaszolgáltatóval kötünk meg, nem pedig a mi platformunkkal.

4. Adatvédelmi és cookie-szabályzat

A Szolgáltató az Ön személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. További információért kérjük, tekintse meg oldalunk adatvédelmi szabályzatát és a cookie-kra vonatkozó szabályzatát. .

5. A felelősség korlátozása

5.1 A szolgáltató felelősséggel tartozik a felhasználó felé minden szerződéses, kvázi szerződéses és jogszabályi, ideértve a kártérítési és költségtérítési kártérítési igényt is bármilyen jogalappal, korlátozás nélkül, szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén, szándékos ill. gondatlan élet-, test- vagy egészségsérelem, jótállási ígéret alapján, kivéve, ha erre vonatkozóan másként nem rendelkezik, és kötelező felelősség miatt.

5.2 Ha a szolgáltató gondatlanságból megszeg egy lényeges szerződéses kötelezettséget, a felelősség a szerződésre jellemző előrelátható kárra korlátozódik, kivéve, ha az előző bekezdés szerint korlátlan felelősség áll fenn. Az alapvető szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeket a szerződés tartalma a szerződés céljának elérése érdekében a szolgáltatóra ró, és amelyek teljesítése elsősorban a szerződés megfelelő végrehajtását teszi lehetővé, és amelyek betartására a szerződő fél rendszeresen támaszkodhat. .

5.3 A fenti felelősségi szabályok vonatkoznak a szolgáltató helyettes ügynökeinek és törvényes képviselőinek felelősségére is.

5.4 A szolgáltató nem garantálja a portál folyamatos elérhetőségét és elérhetőségét. Különösen vis maior, sztrájkok, kizárások vagy működési zavarok.

5.5 A szolgáltató nagy nyomás alatt dolgozik, és óriási technikai erőfeszítéseket fektet annak érdekében, hogy az adatokat a lehető legobjektívebb és hibamentesebben közvetítse. Mindazonáltal az adatok hibái nem zárhatók ki kifejezetten. A Szolgáltató kifejezetten nem vállal felelősséget a szolgáltatótól származó, vélhetően hibás, objektíven hibás, vélhetően helyes vagy objektíven helyes adatok felhasználásából eredő károkért. Az (1) és (2) bekezdésben említett kötelező felelősség esetei változatlanok maradnak.

6. Szabadságnyilatkozat

Ha Ön a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy más vonatkozó jogszabályt vétkesen megsérti a szolgáltatás igénybevételének részeként vagy eredményeként, mentesíti a szolgáltatót minden ebből eredő kártól, beleértve a jogi védelem költségeit a törvényes díjak összegében.

7. A hozzáférés megszüntetése / blokkolása
7.1 Ha Ön megsérti a jelen feltételeket vagy a használati szabályokat és magatartási kötelezettségeket, a szolgáltató jogosult Önt előzetes értesítés nélkül kizárni a platform további használatából.
7.2 A szolgáltató jogosult arra is, hogy az Ön biztonsága érdekében blokkolja az Ön hozzáférését a platformhoz, ha a szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Ön hozzáférését harmadik fél jogosulatlanul használja.

8. Egyéb
8.1 Olaszország joga alkalmazandó, kivéve az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét, feltéve, hogy ez a jogválasztás nem eredményezi a fogyasztó megfosztását a kötelező fogyasztóvédelmi normáktól.
8.2 Bármely jogvita esetén a joghatóság helye az alkalmazandó jogból következik.
8.3 A Szolgáltató jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit egy hónapos felmondási idővel más társaságokra is átruházni.
9. Tájékoztatás az online vitarendezésről
Jogi tájékoztatási kötelezettségünk részeként a szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez az alábbi linken: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az olyan online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezésére, amelyekben fogyasztó érintett. A szolgáltató nem hajlandó és nem is köteles részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.