הזמנת המלונות הטובים ביותר במרכז ונציה

חדרים נוחים ויפים במחירים מיוחדים

תנאים

1. כללי

1.1 תנאים והגבלות כלליים אלה מהווים את הבסיס החוזי לשימושך בהצעה של www.booking-venice.com, המופעלת על ידי San Polo Star SRL (להלן "הספק"). הספק מכיר בתנאים כלליים החורגים מתקנון זה – בכפוף להסכמה מפורשת. יש לך אפשרות בכל עת לשאול את הגרסה העדכנית של תנאים והגבלות אלו באמצעות הקישור ו/או להמשיך לעבד טקסט זה באמצעות כפתור "שמור" או "הדפס".

1.2 השותף החוזי שלך הוא החברה San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (איטליה), להלן: ספק.

1.3 כתובת הדוא"ל service@booking-venice.com זמינה כאיש קשר.

1.4 הספק רשאי לשנות תקנון זה מטעמים מוצדקים אובייקטיבית (כגון שינויים בפסיקה, מצב משפטי או מטעמים כלכליים) ובתוך פרק זמן סביר. משתמשים קיימים יקבלו הודעה על כך באמצעות דואר אלקטרוני. אם המשתמש לא מתנגד בתוך המועד שנקבע בהודעת השינוי, רואים את הסכמתו לשינוי כניתנה. ההודעה על השינוי המיועד לתקנון זה יציין את המועד וההשלכות של ההתנגדות או היעדרה.

2. רישום

2.1 אתה יכול להשתמש בהצעה של הספק ללא תשלום לאחר שנכנסת לאתר. כל משתמשי האינטרנט בני 18 ומעלה זכאים להשתמש בו.

2.2 השימוש בפלטפורמה אפשרי בדרך כלל ללא רישום.

2.3 הספק מציע את שירותו ללא תשלום מבלי לקבל עמלה כלשהי מאף אחד מבתי המלון המוצעים.

3. שימוש וכריתת חוזה

הספק מספק רק פלטפורמת השוואת מחירים מבלי להציע שירותי אירוח בעצמו.

אם המשתמש מוצא הצעת מלון שמעניינת אותו ולוחץ על קישור מחוץ לפלטפורמה, הוא עוזב את הפלטפורמה ונמצא לאחר מכן באתר האינטרנט של ספק המלון הרלוונטי. לאחר מכן, כל חוזה לינה ייחתם ישירות עם ספק המלון הרלוונטי ולא עם הפלטפורמה שלנו.

4. מדיניות פרטיות וקובצי Cookie

הספק מטפל בנתונים האישיים שלך בסודיות ובהתאם לתקנות הגנת מידע סטטוטוריות. למידע נוסף, אנא עיין במדיניות הפרטיות ובמדיניות העוגיות באתר שלנו. .

5. הגבלת אחריות

5.1 הספק אחראי כלפי המשתמש בכל חוזי, מעין חוזי וחוקי, לרבות תביעות נזיקיות לפיצויים והחזר הוצאות על כל בסיס משפטי, ללא הגבלה, במקרה של כוונה או רשלנות חמורה, במקרה של מכוון או רשלנות חמורה. פגיעה ברשלנות בחיים, בגוף או בבריאות, בהתבסס על הבטחת ערבות, אלא אם הוסדר אחרת בעניין זה ובשל אחריות חובה.

5.2 אם הספק הפר ברשלנות התחייבות חוזית מהותית, האחריות מוגבלת לנזק הצפוי האופייני לחוזה, אלא אם קיימת אחריות בלתי מוגבלת בהתאם לפסקה הקודמת. התחייבויות חוזיות מהותיות הן חובות שתוכן החוזה מטיל על הספק לשם השגת מטרת החוזה, אשר קיום החוזה מאפשר מלכתחילה ביצוע תקין של החוזה ועל עמידתם יכול השותף החוזי לסמוך באופן קבוע. .

5.3 תקנות האחריות הנ"ל חלות גם לגבי האחריות לשליחי הספק ולנציגיו המשפטיים.

5.4 הספק אינו מתחייב לזמינות ונגישות מתמדת של הפורטל. בפרט כוח עליון, שביתות, נעילות או שיבושים תפעוליים.

5.5 הספק עובד בלחץ גבוה ומשקיע מאמצים טכניים עצומים על מנת לספק נתונים כמה שיותר אובייקטיביים וללא טעויות. עם זאת, לא ניתן לשלול במפורש טעויות בנתונים. הספק אינו אחראי במפורש לנזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בנתונים של הספק אשר ככל הנראה אינם נכונים, שגויים אובייקטיבית, נכונים כביכול או נכונים אובייקטיבית. מקרים של אחריות חובה המוזכרים בסעיפים 1 ו-2 נותרים ללא פגע.

6. הצהרת רכוש חופשי

אם תפר באשמה את התנאים וההגבלות הללו או חוק חל אחר כחלק או כתוצאה משימוש בשירות זה, תשמור על הספק מכל הנזקים שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות הגנה משפטיות בגובה העמלות הסטטוטוריות.

7. סיום / חסימת גישה
7.1 אם תפר תנאים והגבלות אלה או את כללי השימוש וחובות ההתנהגות, הספק רשאי להחריג אותך מהמשך שימוש בפלטפורמה ללא הודעה מוקדמת.
7.2 הספק זכאי גם לחסום את גישתך לפלטפורמה למען אבטחתך במידה והספק ייוודע על שימוש בלתי מורשה בגישה שלך על ידי צדדים שלישיים.

8. אחר
8.1 החוק של איטליה חל, למעט אמנת האו"ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, ובלבד שבחירת חוק זו אינה גורמת למניעת סטנדרטים מחייבים להגנת הצרכן מהצרכן.
8.2 מקום השיפוט לכל מחלוקת נובע מהחוק החל.
8.3 הספק רשאי גם להעביר את הזכויות והחובות הנובעות מחוזה זה לחברות אחרות בהתראה של חודש מראש.
9. מידע על יישוב סכסוכים מקוון
כחלק מהחובה החוקית שלנו לספק מידע, הספק רוצה לציין שהנציבות האירופית מספקת פלטפורמה ליישוב סכסוכים מקוון באינטרנט בקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers
פלטפורמה זו משמשת כנקודת מגע ליישוב מחוץ לכותלי בית המשפט של מחלוקות הנובעות מחוזי רכישה או שירות מקוונים בהם מעורב צרכן. הספק אינו מוכן ואינו חייב לקחת חלק בהליך יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית.