Varaa parhaat hotellit Venetsian keskustassa

Mukavat ja tilavat huoneet, jotka sijaitsevat keskustassa

Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä yleiset ehdot muodostavat sopimusperustan, kun käytät San Polo Star SRL:n (jäljempänä ”Tarjoaja”) tarjoamaa www.booking-venice.com-sivustoa. Palveluntarjoaja hyväksyy yleiset ehdot, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista – nimenomaisella suostumuksella. Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus tiedustella näiden yleisten sopimusehtojen nykyistä versiota linkin kautta ja/tai käsitellä tätä tekstiä edelleen ”Tallenna”- tai ”Tulosta”-painikkeella.

1.2 Sopimuskumppanisi on yritys San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Italia), jäljempänä toimittaja.

1.3 Sähköpostiosoite service@booking-venice.com on käytettävissä yhteyshenkilönä.

1.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja objektiivisesti perustelluista syistä (esim. oikeuskäytännön, oikeudellisen tilanteen muutokset tai taloudelliset syyt) ja kohtuullisen ajan kuluessa. Nykyisille käyttäjille ilmoitetaan tästä sähköpostitse. Jos käyttäjä ei vastusta muutosilmoituksessa asetetussa määräajassa, hänen suostumuksensa muutokseen katsotaan annetuksi. Ilmoituksessa näiden yleisten ehtojen aiotusta muutoksesta käy ilmi vastalauseen tai sen puuttumisen määräaika ja seuraukset.

2. Rekisteröityminen

2.1 Voit käyttää palveluntarjoajan tarjousta maksutta, kun olet kirjautunut sivustolle. Kaikki 18 vuotta täyttäneet Internetin käyttäjät voivat käyttää sitä.

2.2 Alustan käyttö on yleensä mahdollista ilman rekisteröitymistä.

2.3 Palveluntarjoaja tarjoaa palvelunsa ilmaiseksi saamatta provisiota miltään tarjotuista hotelleista.

3. Käyttö ja sopimuksen tekeminen

Palveluntarjoaja tarjoaa vain hintavertailualustan tarjoamatta itse majoituspalveluita.

Jos käyttäjä löytää häntä kiinnostavan hotellitarjouksen ja napsauttaa alustan ulkopuolella olevaa linkkiä, hän poistuu alustalta ja on sitten kyseisen hotellitarjoajan verkkosivustolla. Kaikki majoitussopimukset tehdään sitten suoraan asianomaisen hotellin tarjoajan kanssa, ei alustamme kanssa.

4. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten mukaisesti. Lisätietoja on sivustomme tietosuojakäytännössä ja evästekäytännössä. .

5. Vastuun rajoitus

5.1 Palveluntarjoaja on vastuussa käyttäjälle kaikista sopimukseen perustuvista, sopimukseen perustuvista ja lakisääteisistä, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimuksista ja kulujen korvaamisesta millä tahansa laillisella perusteella, rajoituksetta, jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tahallinen tai takuulupaukseen perustuva tuottamuksellinen hengen, ruumiin tai terveyden vamma, ellei tältä osin toisin säädetä ja pakollisen vastuun vuoksi.

5.2 Jos palveluntarjoaja rikkoo huolimattomasti olennaista sopimusvelvoitetta, vastuu rajoittuu sopimukselle tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei rajatonta vastuuta ole edellisen kappaleen mukaisesti. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, jotka sopimuksen sisältö asettaa palveluntarjoajalle sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi ja joiden täyttäminen mahdollistaa ensisijaisesti sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja joiden noudattamiseen sopimuspuoli voi säännöllisesti luottaa. .

5.3 Yllä olevat vastuumääräykset koskevat myös palveluntarjoajan sijaisagenttien ja laillisten edustajien vastuuta.

5.4 Palveluntarjoaja ei takaa portaalin jatkuvaa saatavuutta ja saavutettavuutta. Erityisesti ylivoimainen este, lakot, työsulut tai toimintahäiriöt.

5.5 Palveluntarjoaja työskentelee korkean paineen alaisena ja käyttää valtavasti teknisiä ponnisteluja toimittaakseen tietoja mahdollisimman objektiivisesti ja virheettömästi. Tietojen virheitä ei kuitenkaan voida nimenomaisesti sulkea pois. Palveluntarjoaja ei ole nimenomaisesti vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajan oletettavasti virheellisten, objektiivisesti virheellisten, oletettavasti oikeiden tai objektiivisesti oikeiden tietojen käytöstä. Kohdissa 1 ja 2 mainitut pakollisen vastuun tapaukset säilyvät ennallaan.

6. Vapautusilmoitus

Jos rikot syyllisesti näitä ehtoja tai muuta soveltuvaa lakia osana tämän palvelun käyttöä tai sen seurauksena, pidätät palveluntarjoajan kaikista tästä aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien lakisääteisten maksujen suuruiset oikeudelliset puolustuskulut.

7. Pääsyn lopettaminen / estäminen
7.1 Jos rikot näitä ehtoja tai käyttösääntöjä ja toimintavelvoitteita, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea sinut alustan jatkokäytöstä ilman erillistä ilmoitusta.
7.2 Palveluntarjoajalla on myös oikeus estää pääsysi alustalle turvallisuutesi vuoksi, jos palveluntarjoaja saa tietää, että kolmannet osapuolet käyttävät pääsyäsi luvatta.

8. Muut
8.1 Sovelletaan Italian lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälisistä tavaroiden kauppasopimuksista, edellyttäen, että tämä lainvalinta ei johda kuluttajan pakollisten kuluttajansuojastandardien menettämiseen.
8.2 Kaikkien erimielisyyksien ratkaisemispaikka määräytyy sovellettavan lain mukaan.
8.3 Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää tästä sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet muille yrityksille kuukauden irtisanomisajalla.
9. Tietoja riitojenratkaisusta verkossa
Osana lakisääteistä tiedonantovelvollisuuttamme palveluntarjoaja haluaa huomauttaa, että Euroopan komissio tarjoaa alustan online-riitojen ratkaisemiseen Internetissä seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä tuomioistuimen ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseksi verkko-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osallisena. Palveluntarjoaja ei ole halukas eikä velvollinen osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa.

Tietosuojakäytäntö / Evästekäytäntö / Käyttöehdot - CF/PIVA: IT 04492280278 – CIR: 027042-ALT-00016